Bejelentkezve: {bejelentkezve_login_name}
1118 Gazdagr閠i t閞 6. Tel.: 06-1-246-3364 Nyitva: H-P 8-20-ig, Sz: 8-14-ig
Katal骻us >> V醠asztott term閗 >> K枚nyv: B贸na: A form谩kt贸l az erőkig
蹹V諾諰J躃 -

Keres閟 a webpatik醔an

Kos醨 tartalom

蓃t閗 (Brutt) 鰏szesen: 0 Ft

Term閗aj醤l

Protexin Balance kapszula (60x)

4.579Ft

Bankk醨ty醩 fizet閟 szolg醠tat骿a:

Simple v醩醨l骾 t醞閗oztat

A Gazdagr閠i Gy骻yszert醨 az Orsz醙os Gy骻yszer閟zeti 閟 蒷elmez閟-eg閟zs間黦yi Int閦et enged閘y関el v間ez internetes gy骻yszerkereskedelmi tev閗enys間et.

Pick-Pack-Pont csomag 醫vev鮤elyek

Az orsz醙 240 telep黮閟閚 megtal醠hat t鯾b mint 800 Pick Pack Pont seg韙s間関el 謓 szem閘yesen is 醫veheti a megrendelt csomagot.

A megrendelt 醨u Pick Pack Pont-ba t鰎t閚 meg閞kez閟ekor SMS 閞tes韙閟t kap, melyet k鰒et鮡n csomagj醫 azonnal 醫veheti az 閞tes韙閟t k鰒et鮡n 7 munkanapon kereszt黮 az 鼁letek nyitva tart醩i ideje alatt. A csomagok szombaton, s鮰 vas醨nap is 醫vehet鮡k, eg閟zen estig.

A kiv醠asztott Pick Pack Ponton a k閟zp閚zes fizet閟 mellett a Pick Pack Pontok nagy sz醶al閗醤醠 lehet鮯間 van a bankk醨ty醰al t鰎t閚 fizet閟re is. Megrendel閟閚ek 醫v閠ele el鮰t k閞j黭 mindenk閜pen t醞閗oz骴jon, hogy a kiv醠asztott Pick Pack Pont-ban lehets間es-e bankk醨ty醰al kiegyenl韙enie sz醡l醞醫.

A r閟zletes boltlist醫 nyitva tart醩sal 閟 k醨tyaelfogad醩i lehet鮯間gel IDE KLIKKELVE tal醠ja.

A Pick Pack Ponton t鰎t閚 醫v閠eln閘 a megrendelt term閗ek 鰏sz閞t閗e nem haladhatja meg a brutt 127.000 Ft-ot (nett 100.000 Ft-ot). (Csomagkiad醩i szab醠yban v醠toz醩)

A szem閘yes 醫v閠el min閘 gyorsabb lebonyol韙醩a 閞dek閎en k閞j黭, nyomtassa ki az automatikus visszaigazol e-mail 閞tes韙閟t vagy jegyezze fel a rendel閟 azonos韙 sz醡醫.

A szolg醠tat醩 d韏a: 1300 Ft.

Pontos nyitvatart醩i adatokat 閟 a boltokra vonatkoz egy閎 inform醕i髃at a www.pickpackpont.hu/atveteli-pont oldalon tal醠.

Csomagj醫 a www.pickpackpont.hu/csomagkereso oldalon k鰒etheti nyomon.


羠a: 3.675 Ft
Egys間醨: 3.675 Ft/db
K骴: 796613

- K枚nyvek
- Laikusok sz谩m谩ra is aj谩nlott kiadv谩nyok
-
- K枚nyv: B贸na: A form谩kt贸l az erőkig
-

- K枚nyvek
- Laikusok sz谩m谩ra is aj谩nlott kiadv谩nyok
-
- K枚nyv: B贸na: A form谩kt贸l az erőkig
-


Megjelen韙ve 1-t鮨 1-ig ( 1 term閗b鮨)A honlapon tal醠hat inform醕i髃 a t醞閗oztat醩t szolg醠j醟, nem jelentenek konkr閠 ter醦i醩 javaslatot 閟 nem helyettes韙ik szakember felkeres閟閠. A kock醶atokr髄 閟 a mell閗hat醩okr髄 k閞j黭, olvassa el a betegt醞閗oztat髏, k閞dezze meg kezel鮫orvos醫, vagy h韛ja patik醤kban gy骻yszer閟z閠!

A Gazdagr閠i Gy骻yszert醨 az 羖lami N閜eg閟zs間黦yi 閟 Tisztiorvosi Szolg醠at Orsz醙os Tisztiorvosi Hivatala enged閘y関el v間ez internetes gy骻yszerkereskedelmi tev閗enys間et.
Az internetes gy骻yszerkereskedelmet folytat gy骻yszert醨ak hivatalos list醞a ITT T諰THET LE.

© 2012 - Gazdagr閠i Gy骻yszert醨, Minden jog fenntartva.
Adatv閐elem    |    罶ZF    |    Impresszum    |    Honlapt閞k閜